Llenyer d'espart rodó

Sense comentaris

gran 30cm alt x 45cm diàmetre petit 22cm alt x 36cm diàmetre