Cadira fusta de faig i seient de boga

Sense comentaris