canastra per una fruiteria | Cistelleria a mida, reparacions i materials | Vímet | Vímet a Sabadell | Cistelleria a Sabadell | Cistelleria tradicionals